Thay đổi nhiều quy định về hỗ trợ tái định cư 2014 tại Bình Dương

Thay đổi nhiều quy định về hỗ trợ tái định cư 2014 tại Bình Dương

Không chỉ nhằm mục đích thực hiện hiệu quả Luật Đất đai 2013, những quy định mới của Bình Dương về chính sách, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh còn hứa hẹn sẽ tạo nhiều thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp an cư, làm ăn trên đất Bình Dương.

Hoàn thành xây dựng mới thu hồi

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa có Tờ trình số 501/TTr-STNMT gửi UBND tỉnh và các sở, ngành tham khảo cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng về chính sách tái định cư. Đây là vấn đề được dư luận quan tâm rất lớn. Bởi lẽ trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa Bình Dương cho thấy chính sách tái định cư là vấn đề có tác động rất lớn đến người dân và doanh nghiệp. Chính vì thế, bổ sung và chỉnh sửa các quy định là việc làm tất yếu trong quá trình phát triển không ngừng của tỉnh.

Hỗ trợ tái định cư hiệu quả tạo sự phát triển hài hòa. Trong ảnh: Một góc Khu đô thị Mỹ Phước, TX.Bến Cát. Ảnh: M.NGUYỄN

Theo đó, nội dung tờ trình quy định cụ thể hơn về tái định cư nhằm khắc phục tình trạng chưa lập khu tái định cư đã thực hiện thu hồi đất ở, tránh tình trạng có những dự án người có đất bị thu hồi phải đi thuê nhà ở nhiều nằm mà vẫn chưa được bố trí tái định cư. Tờ trình cũng nêu cụ thể, UBND các cấp có trách nhiệm tổ chức lập và thực hiện các dự án tái định cư trước khi thu hồi đất. Không những vậy, khu tái định cư tập trung phải bảo đảm cơ sở hạ tầng đồng bộ, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán từng nơi. Như vậy, việc thu hồi đất ở chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành xây dựng nhà ở hoặc cơ sở hạ tầng khu tái định cư.

Luật Đất đai 2013 cũng quy định rằng, quyết định thu hồi đất được ký đồng thời với quyết định phê duyệt phương án bồi thường, tức trong cùng một ngày. Chính vì thế, Sở TN&MT cũng kiến nghị UBND tỉnh cho UBND cấp huyện thực hiện quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho cá nhân, tổ chức nhằm đẩy nhanh công tác bồi thường, giải tỏa.

Một nội dung quan trọng khác là giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư, giá bán nhà ở tái định cư sẽ do UBND tỉnh quyết định trên cơ sở đề xuất của địa phương. Trường hợp người có đất thu hồi được bố trí tái định cư mà tiền bồi thường, hỗ trợ không đủ để mua suất tái định cư thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đủ để mua suất tái định cư tối thiểu.

Công bằng cho tất cả

Được biết, nội dung tờ trình mà Sở TN&MT trình UBND tỉnh thông qua lần này được dựa trên cơ sở của Luật Đất đai 2013 và Quyết định 40/2013/UBND ngày 18-12-2013 của UBND tỉnh. Theo đó, nếu được thông qua, các quy định về hỗ trợ, bồi thường, tái định cư sẽ cụ thể hóa hơn các cơ chế, chính sách bồi thường về đất đai, chi phí đầu tư vào đất còn lại được quy định chi tiết đối với từng loại đất, bao gồm đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở và từng loại đối tượng sử dụng đất. Đặc biệt, việc xác định mức bồi thường cho người có đất thu hồi với đất sử dụng có thời hạn không chỉ căn cứ vào loại đất, đối tượng sử dụng mà còn phải căn cứ vào thời hạn sử dụng đất còn lại của người sử dụng loại đất đó.

Theo quy định mới này, trường hợp sử dụng đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê được bổ sung vào danh mục được bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhằm bảo đảm bình đẳng với người được giao đất có thu tiền sử dụng đất. Bởi lẽ, những đối tượng này có cùng nghĩa vụ tài chính như nhau. Mặt khác, quy định mới cũng bổ sung việc bồi thường đối với trường hợp cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất mà không phải là đất do Nhà nước giao, cho thuê và có giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Để bảo đảm công bằng cho tất cả, quy định lần này cũng bổ sung việc hỗ trợ đối với các tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất; tổ chức kinh tế đang sử dụng đất với hình thức thuê đất hàng năm nhưng chi phí trước đây nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp chưa được khấu trừ vào tiền thuê đất. Đối với các trường hợp này, Nhà nước thu đất không được bồi thường về đất nhưng hỗ trợ bằng tiền theo mức bồi thường đất nông nghiệp của dự án.

Ông Trần Văn Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cho biết: “Đây là văn bản đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Bình Dương phát triển không ngừng như hiện nay. Chính vì thế, nếu quy định rõ ràng, minh bạch không chỉ giúp tỉnh cải thiện được các thủ tục hành chính về đất đai mà còn là cơ sở rõ ràng, nhanh chóng cho công tác hỗ trợ, bồi thường, tái định cư cho doanh nghiệp, người dân. Chính vì thế, UBND tỉnh đã chỉ đạo nhiều sở, ngành có liên quan tham mưu, góp ý thật kỹ. Mong rằng, sau khi văn bản ban hành sẽ có tác dụng tích cực đến sự phát triển toàn diện của Bình Dương”.

MINH NGUYỄN – Báo Bình Dương Online.

About ytuongquangad

Tôi là Ý Tưởng Quang, chuyên kinh doanh và tư vấn bất động sản Bình Dương với 10 năm trong nghề. Tôi chỉ giới thiệu cho người khác sản phẩm có pháp lý hoàn chỉnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *