Home > Tin tức > Bình Dương: Diện tích nhà ở bình quân đến năm 2015 đạt 23,5m2/người

Bình Dương: Diện tích nhà ở bình quân đến năm 2015 đạt 23,5m2/người

Bình Dương: Diện tích nhà ở bình quân đến năm 2015 đạt 23,5m2/người

Diện tích nhà ở bình quân đến năm 2015 đạt 23,5m2/người, trong đó đô thị là 24,7m2/người và khu vực nông thôn là 18,6m2/người là một nội dung trong chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Hôm nay (28/10), UBND tỉnh Bình Dương sẽ họp và thông qua nội dung chương trình trên.

Theo đó, diện tích nhà ở bình quân đến năm 2015 đạt 23,5m2/người, trong đó đô thị là 24,7m2/người và khu vực nông thôn là 18,6m2/người. Nếu thực hiện tốt nội dung đề ra thì tỷ lệ nhà ở kiên cố sẽ được nâng lên 33% và tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố sẽ giảm xuống 0,8%.

Bình Dương đang đầu tư mở rộng hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội
Bình Dương đang đầu tư mở rộng hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội tạo
điều kiện cho việc đầu tư phát triển nhà ở và thu hút nguồn nhân lực
.

Bên cạnh đó, nhà ở công vụ, nhà ở cho người có công với cách mạng, nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở công nhân, nhà ở xã hội và nhà tái định cư cũng được tổ chức triển khai. Tổng số vốn đầu tư từ ngân sách địa phương đạt khoảng 202,6 tỷ đồng, trong đó, nhà ở xã hội nhận được vốn đầu tư nhiều nhất với 90 tỷ đồng, tiếp đến là nhà ở công nhân với 63,2 tỷ đồng… Quỹ đất ở tại khu vực đô thị và nông thôn tăng thêm khoảng 504 ha. Duy trì quản lý quỹ đất 20% tại các dự án để xây dựng nhà ở xã hội và tăng tỷ lệ nhà chung cư tại đô thị lên 18%, đến 2020 là 22% và năm 2030 là 31%.

Mục tiêu từ năm 2016-2020, diện tích nhà ở bình quân tại Bình Dương sẽ đạt 30m2/người, trong đó đô thị là 31,4m2/người và nông thôn là 24,1m2/người. Tỷ lệ nhà kiên cố tăng lên 50% và nhà thiếu kiên cố giảm xuống còn 0,7%. Quỹ đất ở tại khu vực đô thị và nông thôn cũng tăng lên 2.519 ha, tỷ lệ nhà cho thuê cũng tăng từ 5% năm 2015 lên 7% giai đoạn 2016-2020 và 10% năm 2030. Tổng vốn đầu tư nhà ở giai đoạn này khoảng 1.298 tỷ đồng, chiếm 0,7% tổng vốn đầu tư xây dựng dành cho các loại nhà ở.

Mục tiêu năm 2030, Bình Dương phấn đấu diện tích nhà ở bình quân đạt 33m2/người, trong đó đô thị là 34,3m2/người và nông thôn là 25,8m2/người. Tiếp tục đẩy mạnh cải tạo, điều chỉnh nhà ở đã có, để tăng tỷ lệ nhà kiên cố lên 80%, giảm nhà thiếu kiên cố xuống chỉ còn 0,5%.

(Theo Báo xây dựng)

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *