Bình Dương: Diện tích nhà ở bình quân đến năm 2015 đạt 23,5m2/người

Bình Dương: Diện tích nhà ở bình quân đến năm 2015 đạt 23,5m2/người

Diện tích nhà ở bình quân đến năm 2015 đạt 23,5m2/người, trong đó đô thị là 24,7m2/người và khu vực nông thôn là 18,6m2/người là một nội dung trong chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Hôm nay (28/10), UBND tỉnh Bình Dương sẽ họp và thông qua nội dung chương trình trên.

Theo đó, diện tích nhà ở bình quân đến năm 2015 đạt 23,5m2/người, trong đó đô thị là 24,7m2/người và khu vực nông thôn là 18,6m2/người. Nếu thực hiện tốt nội dung đề ra thì tỷ lệ nhà ở kiên cố sẽ được nâng lên 33% và tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố sẽ giảm xuống 0,8%.

duong ne8 my phuoc 3
Bình Dương đang đầu tư mở rộng hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội tạo
điều kiện cho việc đầu tư phát triển nhà ở và thu hút nguồn nhân lực
.

Bên cạnh đó, nhà ở công vụ, nhà ở cho người có công với cách mạng, nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở công nhân, nhà ở xã hội và nhà tái định cư cũng được tổ chức triển khai. Tổng số vốn đầu tư từ ngân sách địa phương đạt khoảng 202,6 tỷ đồng, trong đó, nhà ở xã hội nhận được vốn đầu tư nhiều nhất với 90 tỷ đồng, tiếp đến là nhà ở công nhân với 63,2 tỷ đồng… Quỹ đất ở tại khu vực đô thị và nông thôn tăng thêm khoảng 504 ha. Duy trì quản lý quỹ đất 20% tại các dự án để xây dựng nhà ở xã hội và tăng tỷ lệ nhà chung cư tại đô thị lên 18%, đến 2020 là 22% và năm 2030 là 31%.

Mục tiêu từ năm 2016-2020, diện tích nhà ở bình quân tại Bình Dương sẽ đạt 30m2/người, trong đó đô thị là 31,4m2/người và nông thôn là 24,1m2/người. Tỷ lệ nhà kiên cố tăng lên 50% và nhà thiếu kiên cố giảm xuống còn 0,7%. Quỹ đất ở tại khu vực đô thị và nông thôn cũng tăng lên 2.519 ha, tỷ lệ nhà cho thuê cũng tăng từ 5% năm 2015 lên 7% giai đoạn 2016-2020 và 10% năm 2030. Tổng vốn đầu tư nhà ở giai đoạn này khoảng 1.298 tỷ đồng, chiếm 0,7% tổng vốn đầu tư xây dựng dành cho các loại nhà ở.

Mục tiêu năm 2030, Bình Dương phấn đấu diện tích nhà ở bình quân đạt 33m2/người, trong đó đô thị là 34,3m2/người và nông thôn là 25,8m2/người. Tiếp tục đẩy mạnh cải tạo, điều chỉnh nhà ở đã có, để tăng tỷ lệ nhà kiên cố lên 80%, giảm nhà thiếu kiên cố xuống chỉ còn 0,5%.

(Theo Báo xây dựng)

About ytuongquangad

Tôi là Ý Tưởng Quang, chuyên kinh doanh và tư vấn bất động sản Bình Dương với 9 năm trong nghề. Tôi chỉ giới thiệu cho người khác sản phẩm có pháp lý hoàn chỉnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *