Thursday , June 29 2017
Breaking News
Home > Tin tức > Giá đất Bình Dương > Bảng giá đất Bình Dương 2014

Bảng giá đất Bình Dương 2014

Bảng giá đất Bình Dương 2014

Link tải bảng giá đất mới nhất tại:

http://www.binhduong.gov.vn/data/images/0201201452-44.PDF

Bảng giá đất Bình Dương 2014, Link tải bảng giá đất mới nhất tại đây, xem chi tiết bảng giá đất tỉnh Bình Dương năm 2014 có file tải về.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*