Becamex Bình Dương tuyển dụng 2014

Becamex Bình Dương tuyển dụng 2014

Thông tin tuyển dụng cần thiết cho ứng viên Becamex

Mẫu thông tin ứng cử viên:

https://drive.google.com/file/d/0BzEXHnqxE9KhNmZMRXBBWmhjUTA/edit?usp=sharing

Thông báo tuyển dụng:

https://drive.google.com/file/d/0BzEXHnqxE9KhQ0ZfY0JCd2lNZXM/edit?usp=sharing

About ytuongquangad

Tôi là Ý Tưởng Quang, chuyên kinh doanh và tư vấn bất động sản Bình Dương với 9 năm trong nghề. Tôi chỉ giới thiệu cho người khác sản phẩm có pháp lý hoàn chỉnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *