Becamex Bình Dương tuyển dụng 2014

Becamex Bình Dương tuyển dụng 2014

Thông tin tuyển dụng cần thiết cho ứng viên Becamex

Mẫu thông tin ứng cử viên:

https://drive.google.com/file/d/0BzEXHnqxE9KhNmZMRXBBWmhjUTA/edit?usp=sharing

Thông báo tuyển dụng:

https://drive.google.com/file/d/0BzEXHnqxE9KhQ0ZfY0JCd2lNZXM/edit?usp=sharing

About ytuongquangad

Tôi là Ý Tưởng Quang, chuyên kinh doanh và tư vấn bất động sản Bình Dương với 10 năm trong nghề. Tôi chỉ giới thiệu cho người khác sản phẩm có pháp lý hoàn chỉnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *