Home > Đất Bình Dương > XÂY 8 PHÒNG TRỌ 2 KIỐT MÀ CHỈ 280 TRIỆU?THẬT HAY KHỔNG?

XÂY 8 PHÒNG TRỌ 2 KIỐT MÀ CHỈ 280 TRIỆU?THẬT HAY KHỔNG?

About ytuongquangad

Tôi là Ý Tưởng Quang, chuyên kinh doanh và tư vấn bất động sản Bình Dương với 9 năm trong nghề. Tôi chỉ giới thiệu cho người khác sản phẩm có pháp lý hoàn chỉnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *